AGB

Algemene Voorwaarden digitale bestanden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale bestanden die te koop worden aangeboden door:

Creatieve Papier Uitspattingen, gevestigd te Urmond - Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72499818.

Als u een bestand download via de Shop van Creatieve Papier Uitspattingen aanvaardt u deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden bestanden zijn in euro’s en inclusief BTW van het land waar je woont.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale bestanden op www.creatievepapieruitspattingen.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Creatieve Papier Uitspattingen. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Creatieve Papier Uitspattingen beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale bestanden. Het copyright en eigendomsrecht blijven te allen tijde bij Creatieve Papier Uitspattingen.

 

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale bestanden, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Creatieve Papier Uitspattingen. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Creatieve Papier Uitspattingen garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Creatieve Papier Uitspattingen is niet aansprakelijk voor het niet goed werken van een bestand op jou snijmachine. Het bestand is uitvoerig getest. Of het ook goed bij jou uit de machine komt, is afhankelijk van het soort papier dat je gebruikt, de stand van het mesje, de druk, de snelheid waarmee je snijdt en zelfs de mate waarin je mat kleeft.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email) adres aan Creatieve Papier Uitspattingen. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale bestanden van Creatieve Papier Uitspattingen berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om bestanden te wijzigen en of aanpassen, en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

5 Herroepingsrecht.

5.1 Op de digitale bestanden van Creatieve Papier Uitspattingen geldt geen herroepingsrecht. Annuleren van de reeds geleverde bestelling is niet mogelijk.

5.2 Het door u gekochte bestand valt onder de uitzondering van de "levering van digitale inhoud"

5.3 In het bestelproces wordt de consument om uitdrukkelijke toestemming gevraagd om het bestand na ontvangst meteen te downloaden. Tevens verklaard de consument afstand te doen van haar of zijn recht op herroeping.

 

 6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Creatieve Papier Creaties vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:


Creatieve Papier Uitspattingen

Ruud Hermans

Email:info@creatievepapieruitspattingen.com