Privacy policy

 Privacy Policy

 

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de EU-basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO), is:

 

 

 

Creatieve Papier Uitspattingen
Ruud Hermans
Email: info@creatievepapieruitspattingen.com
Nederland

 

 

 

Uw rechten

 

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de verstrekte contactgegevens:

 

Informatie over uw opgeslagen gegevens en de verwerking ervan
Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens

 

Verwijdering van uw opgeslagen gegevens

 

Beperking van gegevensverwerking, als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen

 

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en

 

Draagbaargheid van gegevens als u hebt ingestemd met de verwerking van gegevens of een contract met ons hebt gesloten.

 

 

 

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken in overeenstemming.

 

In overeenstemming kunt u altijd een klacht indienen bij uw toezichthoudende autoriteit. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit zal afhangen van de staat van uw woonplaats, werk of vermeende overtreding. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare ruimte) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html. 

 

 

 

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

 

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 

U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor: 

 

de verwerking is vereist om een contract met u uit te voeren,

 

de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

 

verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een doorslaggevend gerechtvaardigd belang heeft bij het niet bekendmaken van uw informatie.

 

 

 

Verwijdering of blokkering van gegevens

 

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na het stopzetten van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen, zullen de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geblokkeerd of verwijderd.

 

 

 

Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van hun gebruik

 

a.) Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie van algemene aard tijdelijk vastgelegd door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is alleen informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat.

 

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van door u gevraagde webpagina's correct af te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,

 

Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,

 

Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit ook

 

voor verdere administratieve doeleinden.

 

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang voor de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. De ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en mogelijk de verwerker.

 

Anonieme informatie van deze aard kan door ons statistisch worden beoordeeld om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren.

 

b.) Gebruik van ons contactformulier of de chat

 

contact opnemen met:
Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Het is noodzakelijk om een ​​geldig e-mailadres op te geven zodat we weten wie de aanvraag is en om deze te beantwoorden. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Het is aan u om te beslissen of u deze informatie wilt invoeren in het contactformulier. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een DSGVO op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

 

c.) Bestellingen via onze website
 

 

Uw persoonlijke gegevens worden bij het sluiten van het contract ingevoerd in een invoermasker en naar ons verzonden en opgeslagen.

 

Als u een bestelling plaatst via onze website, verzamelen wij eerst de volgende gegevens:

 

Aanhef, voornaam, achternaam, een geldig e-mailadres, adres

 

De verzameling van deze gegevens vindt plaats

 

om u te identificeren als onze klant;

 

om uw bestelling te verwerken, te vervullen en af ​​te handelen;

 

voor correspondentie met u;

 

voor facturering; 

 

voor de afwikkeling van mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen, evenals de bewering van claims tegen u;

 

om het technisch beheer van onze website te verzekeren; 

 

om onze klantgegevens te beheren.

 

Als onderdeel van het bestelproces, zullen we uw toestemming verkrijgen om deze informatie te verwerken.

 

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw bestelling en / of registratie en is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. b DSGVO voor de vermelde doeleinden voor de juiste verwerking van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. 

 

Voor de verwerking van uw bestelling worden bij ons persoonlijke gegevens opgeslagen tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht en vervolgens verwijderd, tenzij dat volgens artikel 6, we par. 1 zin 1 lit. c DSGVO als gevolg van fiscale en opslag en documentatie-eisen commerciële (van het Duitse Wetboek van Koophandel, het Strafwetboek of AO) zetten zich in voor een langere opslag of in een buiten opslag van art. 6 lid. 1 zin 1 lit. een DSGVO heeft ingestemd.

 

d.) Registratie op onze website

 

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze persoonlijke diensten, zal er wat persoonlijke informatie worden verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatie-informatie zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, krijgt u alleen toegang tot inhoud en services die we aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om op elk moment de gegevens te wijzigen of te verwijderen die tijdens de registratie zijn opgegeven. Uiteraard verstrekken wij u ook op elk gewenst moment informatie over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. We kunnen deze op uw verzoek graag corrigeren of verwijderen, voor zover er geen wettelijke vereisten voor opslag zijn. Als u contact met ons wilt opnemen, gebruikt u de contactgegevens die aan het einde van dit privacybeleid worden gegeven.

 

e.) Nieuwsbrief

 

Op basis van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming, zullen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail sturen naar uw opgegeven e-mailadres.

 

Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de vermelding van uw e-mailadres voldoende. Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gesteld van omstandigheden die van belang zijn voor de service of registratie (zoals wijzigingen aan het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden).

 

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de procedure "Dubbele opt-in". Hiertoe registreren we de volgorde van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

 

De toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en hun gebruik voor de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief heeft een link ernaar. Bovendien kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven voor deze website of ons op de hoogte stellen van uw aanvraag via de contactoptie die wordt vermeld aan het einde van deze Privacykennisgeving.

 

f.) Functie voor opmerkingen / beoordelingen

 

Wanneer gebruikers opmerkingen / beoordelingen achterlaten op onze site, worden ze ook opgeslagen op het moment van hun creatie en de vorige optionele gebruikersnaam gekozen door de bezoeker van de site. Dit is voor onze veiligheid, omdat we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

 

Cookies

 

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals B. gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

 

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze websites mogelijk maken.

 

In geen enkel geval zullen de door ons verzamelde gegevens worden doorgegeven aan derden of een link met persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming vastgelegd.

 

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik alstublieft de hulpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

 

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de doeleinden die worden vermeld om onze legitieme belangen en derden te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO vereist.

 

Verlenen van betaalde diensten

 

Om betaalde services te bieden, vragen we om aanvullende gegevens, zoals: Betalingsgegevens om uw bestelling te voltooien. We slaan deze gegevens op in onze systemen tot de wettelijke bewaartermijnen verlopen zijn.

 

gegevensbeveiliging

 

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

 

We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

 

Gebruik van Google Analytics.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

 

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn de evaluatie van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en internet, zullen andere gerelateerde diensten worden aangeboden. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de exploitant van de website.

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

 

Naast of als een alternatief voor de invoegtoepassing voor de browser, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op de betreffende link aan het einde van dit privacybeleid te klikken. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics deze website en deze browser in de toekomst verzamelt, zolang de cookie maar in uw browser is geïnstalleerd.

 

Gebruik van Matomo

 

Deze website maakt gebruik van Matomo (voorheen Piwik), een open-source software voor de statistische evaluatie van bezoekersrechten. Matomo gebruikt zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren.

 

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op een server in Duitsland.

 

Het IP-adres wordt geanonimiseerd onmiddellijk na verwerking en voorafgaand aan de opslag. U hebt de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen. Wij wijzen u erop dat met de juiste instelling mogelijk niet alle functies van deze website beschikbaar zijn.

 

U kunt beslissen of een unieke web analytics cookies kunnen worden opgeslagen in uw browser om de acquisitie en analyse van verschillende statistische gegevens aan de exploitant van de website mogelijk te maken.

 

Bovendien of als alternatief kunt u de tracking door Matomo op onze website te voorkomen door te klikken op de link aan het einde van dit privacybeleid. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt de verzameling door Matomo voor deze site in de toekomst, zolang de cookie maar in uw browser is geïnstalleerd.

 

Gebruik van Google Maps

 

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google raadpleegt u de Privacykennisgeving van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum.

 

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten finden Sie hier.

 

Social Plugins

 

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website zogenaamde "social media buttons" te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen we op de oplossing "Shariff" in de implementatie. Als gevolg hiervan zijn deze knoppen alleen op de website geïntegreerd als een afbeelding die een koppeling bevat naar de bijbehorende website van de knopaanbieder. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende provider. Alleen dan worden uw gegevens naar de betreffende provider verzonden. Tenzij u op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de providers van de sociale media-knoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken is te vinden in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de respectieve providers. Meer informatie over de Shariff-oplossing is hier te vinden: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

We hebben de socialemediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd: Facebook, Google, Twitter

 

Google AdWords

 

Onze website gebruikt Google Conversion Tracking. Als u onze website hebt bereikt via een advertentie verzonden door Google, zal Google Adwords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen wij en Google mogelijk erkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. 

 

Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u de vereiste instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die over het algemeen de automatische instelling van cookies uitschakelt of uw browser instelt om cookies van het domein "googleleadservices.com" te blokkeren.

 

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u meetgegevens niet wilt opslaan. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

 

Links naar websites van derden

 

De links die op onze website worden gepubliceerd, worden met de grootst mogelijke zorg onderzocht en gecompileerd. We hebben echter geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's en we onderschrijven de inhoud van deze pagina's niet. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud alsmede voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie, is de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd, als enige aansprakelijk. De aansprakelijkheid van degenen die alleen naar de publicatie verwijzen via een link is uitgesloten. We zijn alleen verantwoordelijk voor verwijzingen van derden wanneer we informatie van hen ontvangen, i. ook van illegale of criminele inhoud, hebben positieve kennis en het is technisch mogelijk en redelijk om het gebruik ervan te voorkomen

 Wijziging van ons privacybeleid

 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

 

Voor vragen

 

Als je vragen hebt over privacy, stuur ons dan een e-mail op info@creatievepapieruitspattingen.com of gebruik de bovenstaande contactgegevens.

This website uses Matomo, a web analytics open-source software. Matomo uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address anonymized prior to its storage) will be stored on the server of the service provider in Germany. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.