Cancellation policy incl. cancellation form

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons Creatieve Papier Uitspattingen, Munthervesteplein 47, 6129 DC Urmond, telefoonnummer 06-13984381 door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Één per post) verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u (bijvoorbeeld per e-mail) u een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke intrekking.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
Je hebt de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen later dan de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract terugkeren. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd - hiermee worden vooral bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads - geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.